LESNÉ JAZIERKO

JAZIERKO VO VYŠNÝCH HÁGOCH

Už vyše 60 rokov sa jazierko vo Vyšných Hágoch vkresľuje svojou krásou do spomienok nielen obyvateľom, ale i turistom či pacientom z neďalekého Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NUTPCHaHCH).​

Staršie generácie spomínajú dokonca i na momenty, kedy sa na hladine húpala dokonca i drevená loďka. Taktiež tu bolo možné nájsť malé, drevené koleso, ktoré prúd vody neustále točil, lavičky a udržiavaný mostík. Nikto nehľadel na svoj prospech, každý obyvateľ rád prispel ako vedel a s pomocou sanatória sa tu vybudovalo krásne oddychové miesto. Nachádzali sa tu i rôzne živočíchy ako napríklad žaby, ryby a ešte dnes sem-tam na pár chvíľ priletia kačky. Keďže susedí, s dobre známou, lesnou kaplnkou poďakovaní v jeho okolí nikdy nechýba ľudský pohyb. Obyvatelia sa tu stretávajú pri rôznych oslavách, posedeniach či pokojných chvíľach kedy jazierko napríklad vyčistia od nánosov konárov či poukladajú odplavené kamene. Vo veľkom množstve tu však chodia oddychovať i pacienti a sem-tam stretnúť i turistu. Je však jedno koho oči spočinú na túto krásnu scenériu, hlavné je, že srdce plesá každému.

vysne hagy

POPIS MIESTA

Jazierko, nie Čierne pleso, ako ho väčšina ľudí pozná sa nachádza približne 30 metrov od uzamknutého, bočného vchodu bloku A - NUTPCHaHCH v lese, asi 15 metrov nad malou exteriérovou kaplnkou.

Prítok vody zabezpečuje umelo vytvorený kanál, odklonený z potoka Malý Šum, ktorý spolu s Háganským potokom ohraničujú oblasť Vyšných Hágov. Jeho rozmery sú približne 20×20 metrov v nerovnomernom kruhovom pôdoryse s malým, kamenným ostrovom uprostred, na ktorý sa pomocou balvanov dá i dostať. Navôkol sa nachádza kalamitou postihnutý les čo však umožňuje nádherné výhľady na štíty Tatier. K tichej hladine vedie len nenápadný lesný chodník, cca 10 metrov, od ,,hlavného“ chodníka ku kaplnke. Hĺbka jazierka je približne 50 cm a jeho dno tvoria priesčité a jednozrnné štrky, kamene a nánosy bahna. Okolo celého priestoru vedie úzka cestička, s troma lavičkami a s lávkou cez umelo vybudovaný odtokový kanál, ktorý sa približne po 80 metroch opäť vlieva do potoka Malý Šum.

REKONŠTRUKCIE

Jazierko si však prešlo i ťažkými chvíľami, kedy ho bolo potrebné zrekonštruovať nakoľko hrozilo jeho zaniknutie.

Po kalamite v novembri roku 2004 úplne vymizlo, prítok vody bol poškodený a v niekdajšom vodnom priestore bol vysoký nános hliny z odťahu stromov, ktorý sa počas rokov samozrejme ujal ako trávnatá plocha. Nebolo skoro možné identifikovať priestor. Na podnet miestneho Jozefa sa však v roku 2011 stretlo niekoľko motivovaných mladých ľudí, ďalších občanov Vyšných Hágov, a pomocou ťažkej práce najprv odstránili vysoký porast, popadané stromy a konáre. Následne ručne vykopali celé dno so základom pre múr až do nezamrznej hĺbky, kameňmi obkolesili tvar a požiadali NUTPCHaHCH o pomoc pri vybudovaní betónovo-kamenného múru, ktorý im vyhovel. Tu sa ich práca však ešte neskončila a bolo potrebné obnoviť prítok vody. Ten bol zabezpečený cez jestvujúcim, miestami poškodený kanál, ktorý križuje lesnú cestu. Dlhodobá ťažba dreva zničila však i betónové tvárnice pod lesnou cestou a bolo nutné ich vymeniť za PVC rúru. Po niekoľkých dňoch nakoniec sprístupnili prívod vody a počkali, kým sa jazierko opäť naplní. Od tohto počinu sa pri brehu vystriedalo niekoľko provizórnych posedení, nestabilný smetný kôš alebo i vtáčia búdka.

Ďalšia rekonštrukcia bola uskutočnená, na podnet troch mladých obyvateľov, v roku 2019 v rámci programu Mesta Vysoké Tatry – Hory nápadov, nakoľko jazierko pomaly opäť zanikalo. Betónovo-kamenný múr, ktorý kumuloval vodu v jazierku bol značne poškodený vplyvmi počasia, najmä mrazom. Voda tak pretekala cez štrbiny pri päte múru a medzery po zvetralom a erodovanom betóne. Kvôli nevyhovujúcemu a nerovnomernému sklonu dna a nešťastnému umiestneniu výpustného zariadenia dochádzalo k zvýšenému usadzovaniu sedimentov resp. bahna. Realizácia podporená národným ústavom, TANAP-om a finančným príspevkom Mesta Vysoké Tatry prebiehala v letných mesiacoch júl-august. Išlo o odstavenie prítoku vody, vypustenie jazierka, vyčistenie dna od bahna, rozobratie nepostačujúceho múru, oprava okrajov, vybudovanie nového múru, úprava okolia, osadenie lavičiek a napustenie jazierka. Dôležitou súčasťou pri realizácií projektu bolo samozrejme veľmi dôsledné dodržiavanie nezasahovania do ostatného okolia a veľká pomoc dobrovoľníkov, ktorých tu pracovalo celkom 22 – Marek, Miču, Joži, Janka, Renča, Bibiána, Danka, Lenka, Samo, Majo, Majko, Jozef, Imro, Filipko, Ivo, Daniela, Jano, Dano, Martin, Peter a Dominika. Vypracovaný projekt nájdete TU!

PRÍBEHY TATIER 2020

Pri zrekonštruovanom jazierku sa počas nasledujúceho leta 2020, konkrétne dňa 5.7.2020 (nedeľa), uskutočnilo i kultúrne podujatie s názvom Príbehy Tatier, ktoré bolo súčasťou Tatranského kultúrneho leta – komorne pod hlavičkou Mesta Vysoké Tatry.

Počas slnečného dňa dvaja moderátori – Michal Novák a Dušan Kubaň sediaci na ostrovčeku uprostred jazierka čítali do mikrofónov rôzne povesti a rozprávky Vysokých Tatier. Tieto čítané texty boli zároveň prerušované príjemnou hudobnou vložkou Števa Šantu z miestnej skupiny Ostrov. O publikum bolo postarané bohatým posedením a krásnou prírodou.