GEDEON MAJUNKE

9.5.1854 (SPIŠSKÁ SOBOTA) – 10.4.1921 (SPIŠSKÁ SOBOTA)

Významným architektom obce a samotných Vysokých Tatier na prelome 19. a 20. storočia bol Gedeon Wilhelm Majunke. V jeho tvorbe prevládali prvky neoklasicizmu, neorenesancie a secesie.

V roku 1854 sa rodičom Antonovi a Jane, rod. Knizner narodil jediný syn – Gedeon Wilhelm. Po absolvovaní základnej školy v Spišskej Sobote sa v rokoch 1866-1873 ďalej študoval na Štátnej hlavnej reálnej škole v Košiciach. V rokoch 1873-1881 absolvoval Majunke štúdium vo Viedni nielen na Vysokej škole technickej, ale aj Hansenovej majstrovskej umeleckej škole. Napriek tomu, že mu vo Viedni ponúkni miesto pedagóga, vrátil sa domov kde si založil rodinu spolu s manželkou Alicou Hergesselovou so zámožnej nemeckej rodiny, ktorá sa okrem starostlivosti o troch synov a jednu dcéru venovala i humanitárnej činnosti. Ich dom na námestí v Spišskej Sobote aj po ďalšie roky ostal sídlom Červeného kríža. Tu počas života zastával aj tradičnú funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru a snažil sa i o jeho modernizáciu. Taktiež mu veľmi záležalo na zavedenie elektrického prúdu v celej časti Spišskej Soboty.

architekt vysne hagy

VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY, SPIŠ

Najväčšiu časť svojej životnej energie architekt Gedeon Majunke venoval Vysokým Tatrám kde sa po otvorení Košicko-bohumínskej železnice začínalo s rozsiahlou výstavbou. Poznatky z alpských turistických centier uplatnil pri riešení letovísk, chát, kúpeľných, spoločensko – pohostinských zariadení či kostolov.

Vždy vychádzal z konkrétneho prostredia a preferoval prírodné materiály odolné voči možným klimatickým vplyvom. V štýle neoklasicizmu s neorenesanciou a secesiou projektoval školské či administratívne budovy, veľkolepé vily, zelené parky, honosné záhrady a nádherné rodinné domy pre rôzne spišské mestá. Podieľal sa i na reštaurovaní miestnych kaštieľov a navrhol aj pár náhrobkov na spišských cintorínoch. Vo Vyšných Hágoch postavil niekoľko hrazdených budov: reštauráciu Koliba (1890), hotel Erika (1897), poľovnícky zámoček kniežaťa Hohenlohe (1898) a pravdepodobne i Malý švajčiarsky dom v ktorom žil Aladár Polnisch. Medzi ďalšie jeho tatranské stavby patrí napríklad i Kostol sv. Anny v Starom Smokovci, hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici, sanatórium v Tatranskej Polianke či známa vysokohorská Téryho chata. Pre Dolný Smokovec navrhol rôzne zrubové a hrazdené stavby.

Architekt Gedeon Wilhelm Majunke je pochovaný na spišskosobotskom cintoríne spolu s manželkou a jej rodičmi.

GALÉRIA