ALADÁR POLNISCH

1.5.1862 (LEVOČA) - 15.11.1932 (VYŠNÉ HÁGY)

V roku 1890 prišiel Georgius Aladár Polsnich z Levoče do Vyšných Hágov, kde si obec prenajal a stal sa jej správcom na celých 42 rokov až do jeho smrti roku 1932. Pri jeho príchode sa tu nachádzalo už niekoľko budov so 70-timi lôžkami s celoročnou prevádzkou.

Vyšné Hágy vtedy navštevovali predovšetkým nemeckí turisti a sám Aladár Polnisch sa medzi nimi stal populárnou osobnosťou, ktorú volali ,,Onkel Polnisch“ (pozn.: strýko). Zaradil sa dokonca medzi troch najlepších hotelierov Vysokých Tatier do I. svetovej vojny – Johann Georg Rainer pôsobil v Starom Smokovci, David Husz v Poprade a Aladár Polnisch vo Vyšných Hágoch. Docielil to predovšetkým svojim ústretovým prístupom, výrobou pohľadníc či propagáciou zariadení v novinách a turistických sprievodcoch. Okrem Vyšných Hágov spravoval i chatu pri Popradskom plese.

VYŠNÉ HÁGY, BUDOVY

Na potoku Malý Šum, vo Vyšných Hágoch, mal údajne, podľa spomienok pána Beňu, postavenú malú vodnú elektráreň, ktorá zásobovala elektrickou energiou všetky objekty v pôvodnej osade.

aladar polnisch vysne hagy tatry

Od júna do augusta 1914 tu žil s rodinou i spisovateľ Stefan Žeromski, ktorý tu s pomocou Aladára Polnischa zostavil svoju poviedku ,,Zamieć“ (pozn.: Blizard-snehová búrka). Na konci časov posledného majiteľa Vyšných Hágov a Mengusovskej doliny – Christiána Hohenlohe dal v roku 1899 nad rybníkom, kde choval pstruhy, postaviť novú, štvrtú budovu – Malý švajčiarsky dom (dnes materská škola), v ktorej i sám býval a niekoľko izieb prenajímal turistom do roku 1921.

SYN FRANCISCIUS POLNISCH, SMRŤ

Od roku 1920 syn Aladára Polnischa – Franciscius Aladár Polnisch tu prevádzkoval i prvú tatranskú, lekársku ambulanciu a po otcovej smrti spravoval ďalej Vyšné Hágy.

V októbri roku 1944 partizánska skupina kapitána Leonova z brigády Za slobodu Slovanov napadla, olúpila a zastrelila niekoľko miestnych obyvateľov s čím bol spojený i útek Francisciusa s manželkou Stefaniou Polnisch, rod. Bubenko (1900-1994) do USA nakoľko išlo o slovenských občanov nemeckej národnosti.

aladar polnisch vysne hagy tatry

Pohrebné miesto rodiny Aladára Polnischa sa nachádza v Levoči. Ide o tvorenú trávnatú plochu vymedzenú reťazovou ohrádkou s dekoratívnymi kovovými stĺpikmi. Horizontálny doskový náhrobník z čierneho mramoru má po stranách dekoratívne kované svietniky a v strednej časti bronzovú plastiku smútiacej ženy sediacej na tumbe a opierajúcej sa o urnu. Okrem Aladára Polnischa je na náhrobníku menovite uvedená jeho manželka Anna, rod. Klagányi (1870-1910).

GALÉRIA