SOBĚSLAV SOBEK

29.9.1897 (BRNO) - 24.10.1942 (MAUTHAUSEN)

Soběslav sa narodil rodičom Bohumilovi a Božene Sobkovým a vyrastal v obci Ledeč nad Sázavou. Po štúdiách na lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú ukončil promóciou v roku 1924, sa stal lekárom, špecialistom na liečenie tuberkulózy a ďalších pľúcnych chorôb.

MUDr. Sobek bol tiež členom Ústredného výboru Masarykovej ligy proti tuberkulóze či redaktorom časopisu Rozhledy v tuberkulóze. So svojou manželkou Máriou rod. Trösterovou (1902-1942) sa zoznámil počas štúdií v Prahe a obaja vyznávali rímskokatolícke náboženstvo.

V rokoch 1925-1937 pôsobil v Kvetnici ako primár a neskôr riaditeľ. Predtým pôsobil v Zemskej pľúcnej liečebni v Paseke, niekoľko mesiacov na psychiatrii v Štemberku a od marca 1934 ako externý šéflekár v Tatranských Matliaroch. Za riaditeľa ústavu vo Vyšných Hágoch bol menovaný približne v rokoch 1936-1938. Doktor už pri samotnej výstavbe ústavu robil odborný dohľad a jeho úlohou zároveň bolo aj personálne a prístrojové vybavenie ústavu medicínskou technikou nakoľko išlo o jedného z najschopnejších členov ftizeológie. Ako človek bol tiež veľmi uvedomelý, odborne schopný, presvedčivý a radikálne sa radil medzi aktívnych nepriateľov nacistického režimu.

,,Sanatórium v Hágoch je hotové a môže byť dané do prevádzky s celkovým počtom 500 postelí.“ Dr.Břeský, január 1939

sobeslav sobek doktor vysne hagy

OSUD, POLITIKA, POCTA

Zmena politickej situácie v Európe však nabrala celkom iný smer s dopadom i na osud nového hágovského sanatória.

Plánované slávnostné otvorenie tuberkulózneho ústavu v októbri 1938 sa nekonalo, ba dokonca Dr. Sobek, ako občan českej národnosti musel zo Slovenska odísť do Česka – pravdepodobne sa tak stalo v roku 1939 a za druhého riaditeľa ústavu bol menovaný MUDr. František Böhm. V Prahe začal pracovať ako odborný lekár až do svojho zatknutia nemeckým Gestapom v roku 1942 čo spôsobila účasť pri pomoci parašutistovi Janovi Kubišovi zo skupiny ANTHROPOID, ktorý si pri atentáte na ríšskeho protektora R. Heydricha poranil oko. Jeho pomoc spočívala vo vystavení lekárskeho potvrdenia na riadne očné ambulantné vyšetrenie u lekárky Milady Frantovej. Po prezradení bol Soběslav Sobek spolu s manželkou prevezený do koncentračného tábora v Terezíne a odtiaľ na popravu do tábora v Mauthausene. Mária bola zastrelená 24.10.1942 o 9:14 a jej manžel ju do smrtiacej komory nasledoval o 14:50 hod.

Po 2.svetovej vojne bol in memoriam habilitovaný na docenta. Vo vestibule ústavu vo Vyšných Hágoch a taktiež na ul. Italská 36 v Prahe má inštalované pamätné tabule, ktoré symbolizujú osobnú tragédiu ako dôsledok jeho pomoci protifašistickému odboju.

GALÉRIA