Zdroje

Použité knižné zdroje:

Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach a fotografiách, 2010, Jozef Huber

Osudy tatranských osád, 1982, Ivan Bohuš

70.výročie otvorenia ústavu – Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, 2011, kolektív autorov

Architekt F.A.Libra – hrst vzpomínek na otce, 2008, Eva Librová

MAPY

www.mapy.cz